Doel

Ons doel is die zorg te verlenen die u nodig heeft om zelfstandig te blijven wonen. De zorgvraag wordt bij iedereen persoonlijk overlegd en er wordt rekening gehouden met uw levensovertuiging. Wij zullen zorg bieden op de manier die voor u het prettigst is. Op deze manier kunt u zoveel mogelijk zelf vorm geven aan uw dagelijkse zorg. Ook de continuïteit van de zorg is een belangrijk punt. Wij zorgen ervoor dat u zoveel mogelijk dezelfde zorgverlener aan huis krijgt, zodat u niet steeds aan een nieuw gezicht hoeft te wennen. Om uw tevredenheid te waarborgen houden wij elke week telefonisch contact met u of komen wij op huisbezoek zodat u eventuele op- of aanmerkingen door kunt geven. Zo komen wij, in samenspraak met u, tot de beste zorg.

Visie

Het is voor ons belangrijk dat elke cliënt zo lang mogelijk in zijn of haar eigen leefomgeving kan blijven wonen op zijn of haar eigen manier. Waar nodig bieden wij zorg- en/of hulpverlening. De cliënt staat bij ons centraal en de zorgvraag wordt met ieder cliënt persoonlijk overlegd.

Missie

Havik Thuiszorg heeft als missie dat kwalitatief goede zorg- en hulpverlening wordt geboden aan de cliënt. Onze gedachte hierbij is dat dit o.a. het beste bereikt kan worden door de cultuur, normen en waarden van de cliënten zo goed mogelijk te begrijpen, respecteren en daar vanuit te handelen. Wij hechten hierbij heel veel waarde aan een transparante en oprechte opstelling als organisatie. Dit zijn een van de kernwaarden van Havik Thuiszorg. Ook vinden wij het erg belangrijk om meer kwaliteit te leveren door empathische en enthousiaste collega’s in te zetten. Met alles bij elkaar streven wij naar een zorg van hoge kwaliteit.

Havik Thuiszorg