Zorg in Natura (ZiN)

Om thuiszorg te kunnen aanvragen onder de zorgverzekeringswet is er geen indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Om een indicatie te krijgen kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek. Een wijkverpleegkundige (niveau 5), die bevoegd is om indicaties te stellen voor persoonlijke verzorging en verpleging, komt dan bij u langs voor een indicatie. Nadat de indicatie gesteld is kan de zorg starten. Wij regelen de rest.

De geleverde uren worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. U betaalt geen eigen risico vanuit uw zorgverzekering voor thuiszorg.  

Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf uw zorg en begeleiding inkopen. Een persoonsgebonden budget is een subsidie van de overheid waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. U huurt een organisatie in, zoals Havik Thuiszorg die in uw opdracht gaat werken. U maakt dan met ons afspraken over de zorg die u wil ontvangen; de dagen en het aantal uren en de vergoeding die u daarvoor betaalt uit uw PGB. U kunt een PGB aanvragen voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning

Met een PGB heeft u zelf de regie in handen over uw zorg. Wilt u meer weten over het aanvragen van een PGB of wilt u hier graag ondersteuning in krijgen, dan kunt contact met ons opnemen. Wij staan u graag bij en helpen u met de aanvraag van een PGB.

Voor meer informatie: https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb

Particuliere financiering

Naast publiek gefinancierde thuiszorg bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van particuliere thuiszorg. Particuliere thuiszorg wordt niet gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, Wmo of Wlz. Dit betekent dat u zelf de rekening van de geleverde zorg dient te betalen. Een reden om voor particuliere zorg te kiezen is bijvoorbeeld omdat u (meer) behoefte heeft aan zorg, maar voor deze (meer uren aan) zorg geen indicatie heeft gekregen.

De hoogte van de kosten voor onze particuliere thuiszorg zijn afhankelijk van de zorgverlening die u kiest. Tijdens een intakegesprek brengen wij dit samen met u in kaart. De kosten betaalt u met eigen middelen.