Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf uw zorg en begeleiding inkopen. Een persoonsgebonden budget is een subsidie van de overheid waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. U huurt een organisatie in, zoals Havik Thuiszorg die in uw opdracht gaat werken. U maakt dan met ons afspraken over de zorg die u wil ontvangen; de dagen en het aantal uren en de vergoeding die u daarvoor betaalt uit uw PGB. U kunt een PGB aanvragen voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning

Met een PGB heeft u zelf de regie in handen over uw zorg. Wilt u meer weten over het aanvragen van een PGB of wilt u hier graag ondersteuning in krijgen, dan kunt contact met ons opnemen. Wij staan u graag bij en helpen u met de aanvraag van een PGB.

 

Begeleiding

Indien u ondersteunende begeleiding nodig heeft, dient u een aanvraag in te dienen bij uw gemeente. Dit kan bij het WMO loket. Bij het aanvragen van een indicatie kunt u kiezen tussen Zorg in Natura of een Persoonsgebonden Budget. Wilt u meer weten over het aanvragen van begeleiding of wilt u hier graag ondersteuning in krijgen, dan kunt contact met ons opnemen door te bellen naar: 070 - 20 42 457 of te mailen naar: info@havikthuiszorg.nl. Wij staan u graag bij en helpen u met de aanvraag van begeleiding.

 

Voor meer informatie: https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb