Over ons

Havik Thuiszorg is een jonge, ambitieuze organisatie die zorg en ondersteuning aanbiedt aan een ieder die het nodig heeft. Wij stellen de cliënt centraal en gaan uit van positieve gezondheid. Wij zien gezondheid niet als de afwezigheid van een ziekte of beperking, maar als het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan. Ziekte is een fysieke, emotionele en sociale levensuitdaging. Wij streven ernaar om kwalitatieve goede ondersteuning, door middel van zorg- en hulpverlening, te bieden aan mensen tijdens deze uitdaging.

Havik Thuiszorg gaat ervan uit dat de cliënt de deskundige is en daarbij de regie in eigen handen heeft. De zorgprofessional is ondersteunend. Het is voor ons namelijk belangrijk dat de cliënt de best passende zorg en/of begeleiding ontvangt. Elke cliënt kan daardoor zo lang mogelijk op zijn eigen manier in zijn eigen vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Wij hechten dan ook veel waarde aan goede samenwerking tussen de cliënt, haar ondersteuners en zorgprofessionals.

Havik Thuiszorg streeft ernaar om cliënten de best kwalitatieve ondersteuning te bieden die past in de zorgsituatie van de cliënt. De cliënt wordt hierbij centraal genomen en niet de beperking. De zorg wordt vormgegeven vanuit meerde leefgebieden in een zorgleefplan. Havik Thuiszorg houdt tijdens het opstellen van het zorgleefplan rekening met de individuele kenmerken van de cliënt zoals karakter, achtergrond, cultuur en eigen leefstijl.

Een ieder kan bij ons terecht voor Verpleging & Verzorging, Individuele Begeleiding en Huishoudelijke hulp. Daarnaast geven wij ook advies over een diagnose.

Werkgebieden 

Onze werkgebieden zijn:

  • Den Haag;
  • Loosduinen;
  • Wassenaar;
  • Delft;
  • Rijswijk;
  • Voorburg;
  • Pijnacker-Nootdorp;
  • Leidschendam-Voorburg.