Cliëntenraad Havik Thuiszorg

Wat is een cliëntenraad?

Zorginstellingen zijn verplicht een cliëntenraad te hebben indien zij worden gefinancierd vanuit collectieve middelen. In de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen staan de regels omtrent cliëntenraden. In Artikel 3 van bovengenoemde wet wordt weergeven wanneer een cliëntenraad om advies gevraagd moet worden..

Het cliëntenraad wordt om advies gevraagd voordat er een besluit wordt genomen omtrent een fusie of samenwerking met overige zorgbedrijven, maar ook indien er een verhuizing plaatsvindt of bij het vaststellen van de begroting. Havik thuiszorg overlegd ook met de cliëntenraad omtrent zorg en diensten, zoals; voeding, veiligheid, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand en recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.

De cliëntenraad dient alle informatie te krijgen die nodig is om een advies op maat te kunnen geven. Havik thuiszorg vraagt tijdig advies aan de cliëntenraad, zodat de het ook écht van invloed is op het besluit. Het advies wat door de cliëntenraad wordt afgegeven weegt zwaar mee in het besluit. Ook mag de cliëntenraad ongevraagd advies geven over zaken die voor de cliënten als belangrijk worden ervaren.

Medezeggenschap
Bij Havik thuiszorg vinden we het belangrijk om met onze cliënten samen te werken. Als lid van de cliëntenraad, praat, denk en beslis je mee over onderwerpen die door onze cliënten als belangrijk worden ervaren.

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten en wil hun medezeggenschap laten meetellen. Het doel hierbij is dat de zorgverlening wordt afgestemd op de wensen en behoeften die door de cliënt van waarde worden geacht. Verschillende onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • De wensen en behoeften
  • Veiligheid en kwaliteit
  • Visie op de toekomst
  • Actuele thema’s vanuit het zorgveld die van invloed zijn

De Cliëntenraad komt twee keer per jaar samen en deze momenten vinden plaats op ons hoofdkantoor in Den Haag. De voorbereidingen voor deze bijeenkomsten zijn +/- 2 uur tijd. Aan de voorbereidingen en deelname van de bijeenkomsten wordt een vergoeding gekoppeld.

 

Invloed en meepraten?

Heb je onlangs gebruik gemaakt of ga je binnenkort gebruik maken van Havik Thuiszorg? Wil je je inzetten voor de belangen van onze cliënten? Zou je mee willen denken over een visie op thuiszorg? Dat kan! Wij zijn opzoek naar nieuwe leden.

Functieprofiel lid van de Cliëntenraad

Van de leden van de Cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

  • Interesse hebben in de ontwikkelingen binnen de thuiszorg
  • Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Havik thuiszorg te behartigen
  • Een kritische, positieve en open houding hebben
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden hebben

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de Cliëntenraad kun je terecht bij info@havikthuiszorg.nl. Wanneer je interesse hebt in deze vacature, dan kun je je motivatie en CV opsturen naar bovenstaand e-mailadres.