Kwaliteit

Havik Thuiszorg hecht veel waarde aan kwaliteit van zorg voor haar cliënten. Hierom werken wij met een kwaliteitssysteem die het mogelijk maakt om onze kwaliteit te waarborgen en continu te verbeteren. Wij evalueren periodiek onze zorgverlening, waarbij we cliënten nauw betrekken.

De kwaliteit van onze zorg en de tevredenheid van cliënten worden tijdens de halfjaarlijkse evaluatiegesprekken met cliënten besproken. Daarnaast hebben we telefonische evaluatiegesprekken met cliënten over de zorg die zij ontvangen. Ook komen wij op huisbezoek. Op deze wijze maken wij het mogelijk dat cliënten op een laagdrempelige wijze op- of aanmerkingen kunnen uiten over de zorg die zij van ons ontvangen.

Het is voor ons belangrijk dat elke cliënt de kans krijgt om gehoord te worden. Ons doel is dat de cliënt bepaalt en wij kwalitatieve zorg leveren. Dit kan alleen als wij weten waar de cliënt waarde aan hecht en hoe wij daar op een zo goed mogelijke manier invulling aan kunnen geven.

Jaarlijks worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden om onze kwaliteit te waarborgen en zo nodig te verbeteren.

Tot slot bereiden wij ons voor op de HKZ certificering. Deze onafhankelijke keurmerk wordt verstrekt door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.