Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend is of een beperking heeft. Mantelzorgers nemen vaak een groot deel van de zorg en ondersteuning van de cliënt voor hun rekening. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van praktische hulp zoals boodschappen doen, koken, schoonmaken, wassen en aankleden, maar ook aan het houden van gezelschap, opkomen voor de belangen van de cliënt en het regelen van bijvoorbeeld vervoer en geldzaken. Anders dan een vrijwilliger, heeft de mantelzorger er niet voor gekozen om dit te worden, maar is het hem/haar overkomen. De mantelzorger speelt een centrale rol in de zorg van de cliënt en daarom is goed samenwerken met de mantelzorger essentieel voor ons als thuiszorg organisatie.  

Om goed te kunnen samenwerken met mantelzorgers werkt Havik Thuiszorg volgens het SOFA-model. We hebben hierbij aandacht voor de vier rollen van de mantelzorger.

  • Mantelzorgers als partner in zorg (samenwerken);
  • Mantelzorger als hulpvrager bij overbelasting (ondersteunen);
  • Mantelzorger als persoonlijke relatie van de cliënt (faciliteren);
  • Mantelzorger als expert, weet alles van de cliënt (afstemmen).

Havik Thuiszorg vindt het belangrijk om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteun, zodat zij de zorg blijvend aankunnen. We hechten belang aan de inbreng, en houden rekening met de wensen van de mantelzorger. Soms is de mantelzorger geneigd om zichzelf weg te cijfer voor degene aan wij hij of zij zorg verleent. Havik Thuiszorg staat de mantelzorger bij, herinnert dat hij of zij ook voor zichzelf moet zorgen en ontspannen. Daarnaast proberen wij de mantelzorger te ontlasten en motiveren.   

Voor meer informatie over wat wij voor u kunnen beteken, kunt u het Mantelzorgbeleid hier raadplegen of bellen met: 070 - 2042457