Wij zijn een jonge, ambitieuze zorgorganisatie die graag voor haar cliënten klaarstaat om hen persoonlijke zorg te bieden. Iedereen heeft het recht om zolang mogelijk in eigen vertrouwde leefomgeving te blijven wonen op zijn eigen waardige manier. Wij zijn er om iedereen de passende ondersteuning en zorg te bieden om dat mogelijk te maken. Dit doen wij door betrokken te zijn bij onze cliënten en hen te ondersteunen in het dagelijkse leven.  Wij hechten waarde aan persoonlijke zorg en nemen daarom ook graag de tijd voor u.. 

Onze missie en visie zijn dan ook als volgt:

Missie

Havik Thuiszorg heeft als missie om kwalitatieve zorg te bieden die afgestemd is op het individu, waarmee ieder mens op eigen wijze in de eigen vertrouwde leefomgeving kan blijven wonen.

Visie

Havik Thuiszorg streeft ernaar om individuen in staat te stellen het leven in te richten hoe men zelf graag ziet, ondanks de uitdagingen die zich voordoen in het leven. 


Kwaliteit in zorg!