Uitsluitingscriteria 2020

Havik Thuiszorg hecht veel waarde aan verantwoorde zorg, want een ieder heeft recht op kwalitatief goede zorg. Havik Thuiszorg vindt het daarnaast belangrijk dat elke cliënt thuis kan blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving, hoe zwaar de zorgbehoefte ook is/wordt, mits dit medisch-verantwoord blijft. Om verantwoorde zorg te kunnen waarborgen hebben wij ervoor gekozen om bepaalde groepen cliënten geen zorg te leveren.

Hiervoor hebben wij enkele uitsluitingscriteria vastgesteld. De cliënten die binnen deze criteria vallen kunnen wij helaas niet van zorg voorzien. In sommige (extreme) gevallen kan het voorkomen dat wij moeten overgaan tot zorgweigering. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving vormt. Indien dit zich voordoet, zullen wij er uiteraard alles aan doen om in een dergelijk geval, via ons netwerk, de cliënt door te verwijzen naar een geschikte zorgverlener.

Havik Thuiszorg levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader zijn omschreven:

 • Cliënten waarbij de situatie rondom de zorgvraag dusdanig is dat Havik Thuiszorg onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen
 • Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding.
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Cliënten die intramurale zorg nodig hebben, in bijvoorbeeld een verpleeghuis
 • Cliënten die een gevaar voor hunzelf of medewerkers van Havik Thuiszorg vormen. Dit kan onder andere door een (ernstigedrugsverslaving, zeer complexe psychiatrische problematiek of vergevorderde dementie waarbij eigenlijk behoefte is aan een intramurale woonomgeving.
 • Cliënten met suïcidale gedragsvertoningen hebben vaak complexe zorg nodig en dienen altijd in goed overleg in zorg te worden genomen.
 • Cliënten die de hulp van Havik Thuiszorg niet accepteren.
 • Cliënten die agressief gedrag vertonen tegen de medewerkers van Havik Thuiszorg.
 • Cliënten en/ of naaste(n) die discrimineren jegens zorgverleners van Havik Thuiszorg.
 • Seksuele intimidatie door cliënt en/ of naaste(n) jegens medewerkers van Havik Thuiszorg.
 • Intimiderend gedrag door cliënt en/ of naaste(n) jegens medewerkers van Havik Thuiszorg.
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van Havik Thuiszorg.