Werkwijze 

Op het moment dat u zich heeft aangemeld neemt onze zorgcoördinator binnen 24 uur telefonisch contact met u en/of uw vertegenwoordiger op. De zorgcoördinator maakt dan met u samen een afspraak, op korte termijn, voor een (vrijblijvend) intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt uw huidige situatie in kaart gebracht en uw persoonlijke wensen besproken. Er wordt gekeken wat wij voor u kunnen betekenen. Wij werken met een zorgleefplan. Dit zal tijdens het gesprek aan u worden toegelicht.

Na het intakegesprek komt onze wijkverpleegkundige bij u langs om uw indicatie vast te stellen. De wijkverpleegkundige toetst hierbij of u recht heeft op zorg. Nadat de wijkverpleegkundige de indicatie heeft vastgesteld, wordt de zorg gestart.

Direct zorg nodig?

Indien de zorg direct gestart dient te worden, voert de zorgcoördinator een voorlopige indicatie in. Binnen twee weken komt onze wijkverpleegkundige langs om een indicatie te stellen en wordt er een zorgleefplan opgesteld. Zorg zonder indicatie kan namelijk niet langer dan twee weken geboden worden.

 

Zorgleefplan

Uiterlijk vijf werkdagen na uw aanmelding stelt de zorgcoördinator het zorgleefplan op aan de hand van de besproken zorg tijdens het intakegesprek. Het zorgleefplan wordt vervolgens aan u uitgereikt ter ondertekening (in tweevoud). Alle besproken afspraken, alsmede het zorgleefplan worden in uw zorgdossier opgenomen.