Persoonlijke verzorging
Havik Thuiszorg biedt in uw vertrouwde omgeving persoonlijke verzorging aan voor wanneer alledaagse handelingen (even) niet meer mogelijk is zonder hulp van anderen.

Verpleging

Havik Thuiszorg biedt in uw vertrouwde omgeving verpleging als u dit nodig heeft door bijvoorbeeld een ziekte of na een ziekenhuisopname verpleegkundige zorg nodig heeft.

Begeleiding

Havik Thuiszorg biedt begeleiding aan om een ieder te ondersteunen die moeite heeft met structuur in het leven te houden of (even) wat steun nodig heeft.

Palliatieve zorg 

Havik Thuiszorg staat u en uw naasten bij,   ondersteunt en draagt zorg in uw eigen vertrouwde omgeving om uw laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te maken.

WLZ 24-uurs zorg

Havik Thuiszorg biedt u in uw vertrouwde omgeving zorg als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht.

Dementie

Havik Thuiszorg biedt u in uw vertrouwde omgeving ondersteuning en zorg als u vanwege geheugenproblematiek niet alles meer geheel zelfstandig kunt uitvoeren.

Huishoudelijke hulp

Havik Thuiszorg biedt ondersteuning op het gebied
van dagelijkse bezigheden in het huishouden
binnen uw eigen woonomgeving.