WLZ  24-uurs zorg 

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het vaak om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Dit hoeft niet, want u kunt ook thuis blijven wonen en 24-uurs thuiszorg ontvangen. U komt in aanmerking komen voor zorg vanuit de WlZ als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Hiervoor heeft u een indicatie nodig vanuit de CIZ. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor WLZ 24-uurs zorg bij Havik Thuiszorg. 

Heeft u nog geen indicatie? Ook geen probleem wij helpen u met de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 070 - 20 42 457 of info@havikthuiszorg.nl 

U kunt ook het aanmeldingsformulier invullen en wij nemen dan contact met u op, bekijken samen met u de mogelijkheden en helpen u bij de aanvraag van een CIZ indicatie